Piekļuve kabeļu kanalizācijai

 

Komersantam, kurš vēlas iegūt piekļuvi SIA Emilia kabeļu kanalizācijai Liepājas pilsētā, ir jāsazinās ar uzņēmumu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kurā jānorāda:

 

     
  1. Kabeļu kanalizācijas posma garums, kurā pieteicējs lūdz iespēju izmantot kabeļu kanalizācijas tilpumu;

  2. Plānotie saskarsmes punkti un to tehniskais risinājums savas trases posma turpinājumam;

  3. Trases tehniskā risinājuma shēmu;

  4. Plānotā kabeļa marku un diametru ierīkošanai kabeļu kanalizācijā;

  5. Vēlamo piekļuves kabeļu kanalizācijas tilpuma izmantošanas sākuma datumu;

  6. Apliecinājumu, kurā komersants apņemas apmaksāt teorētisko un praktisko izpēti;

  7. Citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu.

 

Emilia SIA izvērtēs komersanta pieteikumu un sniegs atbildi 10 darba dienu laikā. Ja Emilia SIA varēs nodrošināt kabeļu kanalizācijas izmantošanu, tad tiks slēgta vienošanās, nosakot detalizētu informāciju par kabeļu trases nomu, t.sk. tarifus, terminus, kā arī tehnisko specifikāciju. Minimālā kabeļu kanalizācijas (diametrs 50 mm) noma ir 100m. Kabeļu kanalizācijā kabeļi tiek izvietoti ar iepūšanas tehnoloģiju.

 

Pakalpojuma nodrošināšanas posmi, tarifi un laika vienības:

 

 

Trases garums, m

Tarifs bez pvn, EUR

Termiņi, darba dienas

Teorētiskā izpēte līdz 100m

 

0-100

55,00

līdz 10

Teorētiskā izpēte virs 100m (tiek rēķināti pilni  nākamie100m)

 

100+

25,00

līdz 10

Praktiskā izpēte līdz 100m

 

0-100

250,00

līdz 30

Praktiskā izpēte virs 100m (tiek rēķināti pilni  nākamie100m)

 

100+

15,00

līdz 30

Vietas noma kabeļu kanalizācijā, ieskaitot juridisko formalitāšu kārtošanu

 

0 – 100

60,00 - 550,00

līdz 10

Vietas noma kabeļu kanalizācijā, ieskaitot juridisko formalitāšu kārtošanu (tiek rēķināti pilni  nākamie100m)

100+

60,00 - 550,00

līdz 10