Informācija klientiem par norēķinu kārtību


Labdien, godātie klienti!

Norēķinu kārtība, kādā tiek izrakstīti rēķini par pakalpojumiem, izsūtīti atgādinājumi par maksājumu kavējumiem un pārtraukta pakalpojumu sniegšana:

    • • rēķins par pakalpojumiem tiek izrakstīts līdz katra mēneša 5.datumam par tekošā mēneša pakalpojumiem;

 

    • • samaksa tiek veikta vienu reizi mēnesī (10 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas) par tekošā mēneša pakalpojumiem;

 

    • • ja rēķins netiek apmaksāts norādītajā termiņā, klientam tiek nosūtīts atgādinājums par samaksas kavēšanos;

 

    • • ja rēķins netiks apmaksāts 10 dienu laikā no atgādinājuma “par samaksas kavēšanos” nosūtīšanas, bez papildus brīdinājuma var tikt pārtraukta pakalpojuma sniegšana un parāda piedziņa var tikt nodota parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam;

 

  • • ja parāds tiek samaksāts pēc pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas, pakalpojuma atjaunošanai nepieciešams veikt samaksu (7,11 EUR ar PVN) par atkārtotu pakalpojuma pieslēgšanu.


Ar cieņu,
SIA Emilia