Infrastruktūras projektēšana, izbūve un apkalpošana

Projektēšana


EMILIA sniedz klientiem telekomunikāciju infrastruktūras projektēšanas pakalpojumus.
Sertificēti uzņēmuma projektētāji klientiem piedāvās vairākus iespējamos risinājumus izvirzītā mērķa sasniegšanai, atrodot labāko kompromisu starp iespējām un vēlmēm.
EMILIA uzņemsies atbildību gan par projekta izstrādi un izbūves uzraudzību, gan tā saskaņošanu atbilstoši LR likumdošanai. EMILIA nodrošina augstas kvalitātes servisu, jo darbinieki veic darbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un balstoties uz noteiktiem profesionalitātes kritērijiem.

PAKALPOJUMI:

  • Iekšējo un ārējo telekomunikāciju tīklu projektēšana;
  • Optisko telekomunikāciju tīklu projektēšana;
  • Projektu ekspertīze, izbūves uzraudzība un vadība;
  • Izbūvēto inženierkomunikāciju ģeogrāfiskā piesaiste un izpilddokumentācijas sagatavošana.

 

Izbūve un apkalpošana


EMILIA veic telekomunikāciju infrastruktūras izbūves darbus atbilstoši izstrādātajam Tehniskajam projektam. Savā jomā profesionāli darbinieki veiks darbus, sākot no būvatļaujas izņemšanu līdz pat izpilddokumentācijas sagatavošanai.
EMILIA komandā ir pieredzes bagāti profesionāļi telekomunikāciju tīklu apkalpošanas jomā.

PAKALPOJUMI:

  • Iekšējo un ārējo telekomunikāciju tīklu izbūve saskaņā ar tehnisko projektu;
  • Konsultācijas esošā tīkla modernizācijai;
  • Iekšējo kabeļu tīklu audits;
  • Ārējo kabeļu tīklu audits;
  • Priekšlikumu un/vai darbības plāna izstrāde tīklu uzlabošanai/sakārtošanai;
  • Iekšējo un ārējo tīklu apkalpošana.