Informācija klientiem par norēķinu kārtību


Labdien, godātie klienti!

Informējam Jūs, ka sākot ar š.g. maija mēnesi tiek piemērota tālāk norādītā kārtība, kādā tiek izrakstīti rēķini par pakalpojumiem, izsūtīti atgādinājumi par maksājumu kavējumiem un pārtraukta pakalpojumu sniegšana:

  • • rēķins par pakalpojumiem tiek izrakstīts līdz katra mēneša 5.datumam par tekošā mēneša pakalpojumiem;

  • • samaksa tiek veikta vienu reizi mēnesī (10 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas) par tekošā mēneša pakalpojumiem;

  • • ja rēķins netiek apmaksāts norādītajā termiņā, klientam tiek nosūtīts atgādinājums par samaksas kavēšanos;

  • • ja rēķins netiks apmaksāts 10 dienu laikā no atgādinājuma “par samaksas kavēšanos” nosūtīšanas, bez papildus brīdinājuma var tikt pārtraukta pakalpojuma sniegšana un parāda piedziņa var tikt nodota parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam;

  • • ja parāds tiek samaksāts pēc pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas, pakalpojuma atjaunošanai nepieciešams veikt samaksu (7,11 EUR ar PVN) par atkārtotu pakalpojuma pieslēgšanu.

Ar cieņu,
SIA Emilia